Wat is bouwgarant?

Als opdrachtgever kunt u kiezen voor een extra garantie op verbouw- en onderhoudswerk. Koelewijn Bouw B.V. kan u deze garantie bieden via Bouwgarant. De stichting Bouwgarant verstrekt de garantiecertificaten, zorgt voor een adequate afwikkeling van eventuele klachten en verzorgt promotionele acties.

 
Wat zijn de garanties?

* Herstel van gebreken die binnen zes maanden na oplevering gemeld worden, tot 15 % van de oorspronkelijke overeengekomen aanneemsom met een max van € 22.689,- excl. btw. Deze garantie geldt vanaf de oplevering tot en met zes maanden daarna.
 
* Als tijdens de bouw de aannemer wegens faillissement niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen, vergoedt BouwGarant de aan afbouw verbonden extra kosten. Dit zijn kosten die uitstijgen boven de oorspronkelijke overeengekomen aanneemsom. Dit tot 15% van de oorspronkelijke aanneemsom, met een maximum van € 22.689,- excl. btw. 
 
* Herstel van fouten in de constructie die binnen 18 maanden na oplevering aan de dag treden, tot 15 % van de oorspronkelijke overeengekomen aanneemsom met een max van € 22.689,- excl. btw. Deze garantie geldt vanaf zes maanden na oplevering gedurende twaalf maanden.
 
Vraag ons naar de voorwaarden van Bouwgarant: info@koelewijnbouw.nl