Bijgebouw 't Gooi

Zorgcentrum Bunschoten

“Zorgcentrum te Bunschoten” : Wij hebben dit oude bankgebouw recent prachtig gerenoveerd, dit wordt nu gebruikt als zorgcentrum waarin o.a. een huisarts en fysiotherapeuten gehuisvest zijn.

Christelijke Basisschool "De Ark", Bunschoten

Nieuwbouw basischool

James Cook School, Amersfoort

Nieuwbouw schoolgebouw

Immanuëlkerk, Bunschoten

Nieuwbouw Kerkgebouw.

Basisschool "De Schilderschool", Bunschoten

Aanbouw diverse klaslokalen.

Christelijke Basisschool "De Wegwijzer"

Aanbouw en uitbreiding Basisschool